Vyberte stránku

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů
Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů v rámci EU).

I. Kdo je správce osobních údajů

Správcem osobních údajů na webu www.lenny-b.online je Creative Power Marketing ltd 
41 2/1 Holmhead pl Glasgow G44 4HE /UK
IČO:9018435803
DIČ:6943428247

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováváním budou pomáhat

II. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@lenny-b.online

III. Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, obzvláště zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Umožníme a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČO a DIČ, DIČ, bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy (např. vystavení faktury, zaslání přístupů do aplikace , zasílání online kurzu, zaslaně e-publikací apod.).

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníkem, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) bezpodmínečně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing – zasílání informačních e-mailů

Vaše osobní údaje (e-mail, popřípadě jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních nabídek. Jste-li našim zákazníkem, jednáme tak z oprávněného zájmu, protože důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste našim zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. Souhlas nám vyjádříte potvrzením. Toto potvrzení je jasným vyjádřením Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu e-mail, celé jméno, telefon.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten můžete samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít Vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčeních lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

V. Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme všechna možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, a tedy:

Zabezpečeným přístupem do našich počítačů (zabezpečeno heslem).

Zabezpečeným přístupem do našich telefonů (zabezpečeno heslem a čtečkou otisků prstů).

Zabezpečeným přístupem do našich e-mailových schránek (zabezpečené uživatelským jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečené jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů (zabezpečeno jménem a heslem).

Šifrovanou komunikací na našem webu (platný certifikát https).

Zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

Pravidelnou aktualizací softwaru.

Bezpečně uzamčenou provozovnou (zabezpečeno uzamykatelnými dveřmi).

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VII. Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

ECOMAIL.CZ, s.r.o.

Na Zderaze 1275/15Praha 2, 120 00IČO: 02762943, DIČ: CZ02762943č.ú: 2100563096/2010

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA


Osobní údaje, které zpracovávám jako správce Lenka BLAHOVA a Creative Power Marketing ltd

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít dalších aplikací či zpracovatelů, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe a aktuální spolupracovníky.

Vaše údaje nebudeme poskytovat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VIII. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@erikasonlajtner.sk

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 15 dnů, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo pokládáte své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracováváme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních nabídek.)

Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že Vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme alespoň 20 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech zpracovatelů a záloh. K zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

STÍŽNOST na Úřadu na ochranu osobních údajů:

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních nabídek, e-maily s inspiracemi, články či produkty a službami Vám zasíláme, pokud jste náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, zasíláme Vám je jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

IX. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zásady zpracování osobních údajů platí v této aktualizované verzi od 26.07 2023

V Glasgow 26.07 2023

Lenka Blahova a  CreativePowerMarketing ltd